Finance a sponzoring

od 7. ročníku:

Výše startovného: 4 000 000 Mfk

Sponzoring organizace:  80 000 000 Mfk

Celkový rozpočet: 384 mil. + 80 mil. = 464 mil.

Odměny:

1. místo - 50 mil.

2. místo - 40 mil.

3. - 4. místo - 25 mil (2 x 25 = 50)

5. - 8. místo - 15 mil. (4 x 15 = 60)

9. - 16. místo - 9 mil. (8 x 9 = 72)

17. - 48. místo - 6 mil. (32 x 6 = 192)